• [email protected]
 • 39 Bến Vân Đồn, phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Pricing

Khởi tạo một website bán hàng với chi phí thấp nhất

Bàn giao source code

10,000,000đ

Hàng tháng
 • Trial Expiry Date 7 Day
 • Giới hạn số sản phẩm 100
 • Giới hạn dung lượng 3,000MB
 • Use Subdomain
 • Use your existing domain
 • Quản lý kho hàng
 • POS System
 • Customer Panel
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager (GTM)
 • Facebook Pixel
 • Whatsapp Api
 • QR Code
 • Technical Support
 • Đa ngôn ngữ
 • Tối ưu hình ảnh
Đăng ký

Gói Cloud hàng năm

2,300,000đ

Hàng năm
 • Trial Expiry Date 14 Day
 • Giới hạn số sản phẩm 1000
 • Giới hạn dung lượng 5,000MB
 • Use Subdomain
 • Use your existing domain
 • Quản lý kho hàng
 • POS System
 • Customer Panel
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager (GTM)
 • Facebook Pixel
 • Whatsapp Api
 • QR Code
 • Technical Support
 • Đa ngôn ngữ
 • Tối ưu hình ảnh
Đăng ký

Miễn phí

Hàng năm
 • Giới hạn số sản phẩm 10
 • Giới hạn dung lượng 10,000MB
 • Use Subdomain
 • Use your existing domain
 • Quản lý kho hàng
 • POS System
 • Customer Panel
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager (GTM)
 • Facebook Pixel
 • Whatsapp Api
 • QR Code
 • Technical Support
 • Đa ngôn ngữ
 • Tối ưu hình ảnh
Đăng ký