• [email protected]
 • 39 Bến Vân Đồn, phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Pricing

Khởi tạo một website bán hàng với chi phí thấp nhất

Miễn Phí

Hàng năm

  Triển nghiệm các tính năng miễn phí hoàn toàn.

 • Giới hạn số sản phẩm 100
 • Giới hạn dung lượng 5,000MB
 • Use Subdomain
 • Use your existing domain
 • Quản lý kho hàng
 • POS System
 • Customer Panel
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager (GTM)
 • Facebook Pixel
 • Whatsapp Api
 • QR Code
 • Technical Support
 • Đa ngôn ngữ
 • Tối ưu hình ảnh
Đăng ký

Ecommerce Web

1,788,000đ

Hàng năm

  Bao gồm tất cả các tính năng web và kho giao diện miễn phí

 • Trial Expiry Date 14 Day
 • Giới hạn số sản phẩm 100
 • Giới hạn dung lượng 5,000MB
 • Use Subdomain
 • Use your existing domain
 • Quản lý kho hàng
 • POS System
 • Customer Panel
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager (GTM)
 • Facebook Pixel
 • Whatsapp Api
 • QR Code
 • Technical Support
 • Đa ngôn ngữ
 • Tối ưu hình ảnh
Đăng ký

Ecommerce Mobile App

4,188,000đ

Hàng năm

  Cần phải có Ecommerce Web để chạy Ecommerce Mobile App

 • Trial Expiry Date 14 Day
 • Giới hạn số sản phẩm 1000
 • Giới hạn dung lượng 5,000MB
 • Use Subdomain
 • Use your existing domain
 • Quản lý kho hàng
 • POS System
 • Customer Panel
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager (GTM)
 • Facebook Pixel
 • Whatsapp Api
 • QR Code
 • Technical Support
 • Đa ngôn ngữ
 • Tối ưu hình ảnh
Đăng ký